Danh sách từ A-Z

Tiếng Súng Đầu Tiên ()

proxy
 • tập 1
 • tập 2
 • tập 3
 • tập 4
 • tập 5
 • tập 6
 • tập 7
 • tập 8
 • tập 9
 • tập 10
 • tập 11
 • tập 12
 • tập 13
 • tập 14
 • tập 15
 • tập 16
 • tập 17
 • tập 18
 • tập 19
 • tập 20
 • tập 21
 • tập 22
 • tập 23
 • tập 24
 • tập 25
 • tập 26
 • tập 27
 • tập 28
 • tập 29
 • tập 30
 • tập 31
 • tập 32
 • tập 33
 • tập 34
 • tập 35
 • tập 36
 • tập 37
 • tập 38
 • tập 39
 • tập 40
 • tập 41
 • tập 42
 • tập 43
 • tập 44
 • tập 45
 • tập 46 END

Quảng cáo có thể gây phiền hà khi xem phim, nhưng hãy ủng hộ để chúng tôi có thể duy trì phục vụ các bạn. Trân trọng cảm ơn!!!

Tiếng Súng Đầu Tiên Thuyết Minh

kể về thời kỳ kháng Nhật, tại ba tỉnh Đông Bắc liên quân kháng Nhật Đông Bắc dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản chiến đấu gian khổ cùng quân Nhật. Quân Nhật coi tư lệnh Dương Chân Sơn, lãnh tụ đội quân kháng Nhật là kẻ thù lớn nhất, cho rằng chỉ cần tiêu diệt Dương Chấn Sơn Đông Bắc sẽ bình yên. Sau đó do phản đồ bán đứng tư lệnh Dương Chấn Sơn đã hi sinh. Quân Nhật muốn làm nhụt chí liên quân, tàn nhẫn chém thủ cấp của tư lệnh. Chiến sĩ Dương Bảo Trung vì báo thù và giành lại thủ cấp cho cha nuôi dẫn theo một vài chiến sĩ đột phá vòng vây, dùng sinh mệnh và ý chí ngoan cường giành lại tôn nghiêm

Mở rộng

phim sex thú